Tájékoztatás

A könyvtár tájékoztató szolgálata a nyitvatartási idő alatt folyamatosan, térítésmentesen igénybe vehető.

Könyvtárosaink felvilágosítást adnak a könyvtárról és annak használatáról, tájékoztatnak a könyvtár állományáról és állományából, segítséget nyújtanak a számítógépes katalógus, adatbázisok, internet használatához.